منفعتهاى اخروى نماز

در حدیث دیگر رسول اکرم صلى الله علیه وسلم مى فرماید: ( أریتم لو أن نهرا بباب أحمد کم یغتسل فیه یوم خمسا هل یبقى من درنه شیئ؟ قالوا لا یبقى من درنه شیئ قال: فذاک مثل الصلوات الخمس یمحوا الله بهن الخطایا) ( متفق علیه) یعنى: ( بگویید, که اگر یک نهر آبى از نزد دروازة هر یکى از شما جارى باشد و او در آن هرروز پنچ مراتبه بدنش را بشوید, آیا چرکى در بدنش باقى مى ماند؟ اصحاب کرام گفتند: چرکى در وى باقى نخواهد ماند. رسول اکرم صلى الله علیه وسلم فرمود: این بگذاریدن پنج وقت نماز شباهت دارد, که به سبب آن الله تعالى گناهان را محو مى گرداند). مفهوم این حدیث شریف این است, که نماز در یک روز پنچ مراتب از گناه پاک مى سازد. عبدالله ابن مسعود روایت کند, که مردى گناهى صادر کرد. به این طریقه, که زنى را بوسه کرد. بعد این نزد رسول الله ( صلى الله علیه وسلم آمده از گناه کرده اش خبرداد. در این حال الله تعالى آیت ( أقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من اللیل إن الحسنات یذهبن السیئات) یغنى: برپا دار نماز را در دو طرف روز و ساعتى چند شبانه به درستى عبادتها گناهان را دور مى سازند. بعد نزول این آیت آن مرد از رسول الله ( صلى الله علیه وسلم) پرسید: این بخشش به گذاریدن نماز تنها براى من است یا براى همه؟ رسول الله صلى الله علیه وسلم گفتند: براى همة امت من مى باشد.  اما قسم دوم منفعتهاى أخروى این نایل شدن به نعمتهاى پروردگار است. رسول الله صلى الله علیه وسلم مى فرماید ( صلوا خمسکم و صوموا شهرکم وأدوا زکاة أموالکم و أطیعوا ذا أمرکم تدخلوا جنة ربکم ) ( رواه أحمد والترمذی وقال حسن صحیح) یعنى ( پنج وقت نمازتان را بگذارید وماه رمضانتان را روزه بدارید و زکات مالهایتان را ادا کنید و امیرخود را اطاعت نمایید. به بهشت پروردگارتان مى درایید. درحدیث دیگرى امده است( ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبلا علیهما بقلبه و وجهه إلا وجبت له الجنة) ( واه مسلم ) یعنى: ( هر مسلمانى, که طهارت را نیک انجام بدهد, سپس دو رکعت نماز بخواند, البته به فضل کرم الله تعالى به جنت دراید. اما آن نعمتهاى بى بها و جاودانى جنت آن چنان بزرگ و گوارایند, که کسى آن را ندیده و نشنیده است. از الله تعالى دعا مى کنیم, که همة نماز گذاران را از آن بانصیب بگرداند.

/ 0 نظر / 44 بازدید