غسل طهارت و چگونگی غسل نمودن

1 – شخص انجام غسل را در قلب خود وبدون تلفظ آن نیت می کند.

2 – آنگاه نام خداوند را ذکر کرده، می گوید: ((بسم الله)).

3 – آنگاه همانگونه که در مبحث وضوء گفته شد، وضوء کاملی می گیرد.

4 – سپس برسر خود مقداری آب ریخته و آنرا خوب خیس می کند، وپس از اینکه سرخود را خیس کرد، بر آن سه بار آب می ریزد.

5 – آنگاه بقیه بدن خود را می شوید.

/ 0 نظر / 524 بازدید