آیه الکرسی دعای بعد از نماز

( الله، هیچ معبودى [بحق] نیست جز خداوند یگانه، خداوندی که زنده و قائم به ذات خویش است، هیچگاه خواب سبک و سنگینى او را فرا نمى‏گیرد، آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، برای اوست [از آن الله است]؛ کیست که نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند، آنچه را در پیش روى آنها [بندگان‏] و پشت سرآنهاست مى‏داند؛ و از گذشته و آینده آنها آگاه است؛ آنها جز به مقدارى که او بخواهد احاطه به علم او ندارند، کرسی او[ تخت و حکومت او] آسمانها و زمین را دربرگرفته، و حفظ و نگاهدارى آن دو[ آسمان و زمین ]، برای او گران نیست. و او بلند مرتبه و با عظمت است.) سوره بقره – آیه 255

بعد از هر نماز سعی شود آیه الکرسی خوانده شود.

آورده اند :‌"هرکس پس از هر نماز آن را بخواند مانعی از ورود بهشت او نمی شود مگر مردنش."

1- نسائی در کتاب:(عمل الیوم و اللیله) شماره (100)

2- ابن السنی شماره (121)

3- و أَلبانی در صحیح الجامع (339/5)

4- و سلسله الأَحادیث الصحیحه (697/2) شماره (972) آن را صحیح دانسته اند

/ 0 نظر / 735 بازدید