دانش و تحیقی پایه اسلام

هنگامی (را بیان دار) که (محترمانه) به پدرش گفت: ای پدر! چرا چیزی را پرستش می‌کنی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و اصلاً شرّ و بلائی از تو به دور نمی‌دارد؟ (۴۲) ای پدر! دانشی (از طریق وحی الهی) نصیب من شده است که بهره‌ی تو نگشته است، بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست رهنمود کنم. (۴۳) ای پدر! اهریمن را پرستش مکن که اهریمن پیوسته در برابر (فرمان خداوند) رحمان سرکش بوده و هست. (۴۴) ای پدر! من از این می‌ترسم که عذاب سختی از سوی خداوند مهربان گریبانگیر تو شود (که آتش دوزخ است) و آن گاه همدم شیطان (در نفرین یزدان و عذاب سوزان) شوی. (۴۵

در قرآن سرگشت حضرت ابراهیم از پیامبران بلندمرتبه نزد الله است را می شنویم که بسیار شبیه به امروز ما دارد! چیزهایی غیر از بت داریم که شریک پروردگار یکتا کرده ایم!
ثروت، تعصب های بیهوده، غرورهای خنده دار، رقابت بر حسادتهای مخرب! پرورش بغض و کینه به نزدیکان و دوستان و ....!

چرا نباید عقل را که پر شده از پرورش افکار مسموم و منفی و نقشه کشیدن برای نابودی کردن، جای اندیشه های نیکو و تفکر در جهان و احوال یکدیگر برای همیاری هم نکنیم؛ چرا دل را پر از خونخواهی های بی پایه و محفل شیطان و تنفر و شرارت شده را به بوستانی پر از عشق به الله و خود و مردم نکنیم و ایستگاهی برای همدردی نشود؟

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید