آموزش خواندن نماز به جماعت - بخش دوم

ممکن است موذن خود پیش نماز باشد(در هر صورت) اوراد به دو صورت زیر خوانده می شود

الف -

اَستَغفِر اللهَ سُبحانَ اللهِ وَالحَمدُ لِلهِ وَ لا اله اِلا اللهُ وَ اللهُ اَکبَر وَ لا حَولَ وَ لا قُوَّةَ اِلا بِاللهِ العَلیِ العَظیمِ. عَدَد خَلقِهِ وَ رِضاءَ نَفسِهِ وَ زِنَةَ عَرشِهِ وَ مِدادَ کَلِماتِهِ.

مغفرت می نمایم، پاکی و منزهی برای خداست وستایش برای اوست، معبودی جز خدا نیست. از همه بزرگتر است و هیچ توانایی و قدرتی نباشد جز از جانب پروردگار بزرگ و بلند مرتبه. به شمارش آفریده هایش و رضایت نفسش و به میزان عرشش و به نوشتن کلماتش.

سُبحانَ اللهِ ( پاک و منزه است خدا )– ده مرتبه

لا اِله اِلاَّ اللهُ ( هیچ معبودی نیست جز پروردگار ) – ده مرتبه

الحَمدُلِلهِ ( ستایش از آن خدا است ) – ده مرتبه

اللهُ اَکبَر (پروردگار بزرگتر است ) – ده مرتبه

اَستَغفِرُاللهَ ( از خدا آمرزش می طلبم ) – ده مرتبه

در این زمان مقیم ( گوینده اقامه ) بر می خیزد و شروع به خواندن اقامه نماز می کند.

 

یا به صورت زیر دعا را می خوانند

ب-

عَدَد خَلقِهِ وَ رِضاءَ نَفسِهِ وَ زِنَةَ عَرشِهِ وَ مِدادَ کَلِماتِهِ و مُنتَهی عِلمِهِ سُبحانَهُ وَ تَعالی سُبحانَکَ « سُبحانَ اللهِ – ده مرتبه»

. به شمارش آفریده هایش و رضایت نفسش و به میزان عرشش و به نوشتن کلماتش و به انتهای علمش پاک و منزه است خدا تقدیس شما را است.«پاک و منزه است خدا»

سُبحانَ للهِ العَظیم وَ بِحَمدِهِ الکَریم شُکراً « الحَمدُلِلهِ– ده مرتبه »

منزه و پاک است خدای بلند مرتبه  و به ستایش او که کریم است شکرگزارم. «حمد و سپاس مخصوص خداست.»

اللهُ اکبَرکُلِّ کَبیرٍ نَستَغقِرُکَ یا رَبِّ « اَستَغفِرُاللهَ – ده مرتبه»

خدا از همه چیز بزرگتر است خدایا از تو آمرزش می طلبیم.«آمرزش از آن خداست»

اَلّلهُمَّ صَّلِ عَلی سَیّدِنا مُحَمَّدٍ و عَلی آلِهِ وَ صَحبِهِ وَ سَلَّم

خدایا درود بر بزرگ ما محمد و بر اهل بیتش و اصحابش و یارانش بفرست. و همچنین سلام بفرست.

آنگاه مقیم چنین می گوید و نمازگزاران چنین تکرار می کنند:

 

اقامه توسط مقیم

تکرار اذان توسط حاضرین

اَللهُ اَکبَر

اَللهُ اَکبَر

اَللهُ اَکبَر

اَللهُ اَکبَر

اَشهَدُ اَن لا اِلهَ اِلله

اَشهَدُ اَن لا اِلهَ اِلله

اَشهَدُ اَن مُحَمَّداً رَسوُلُ الله

اَشهَدُ اَن مُحَمَّداً رَسوُلُ الله

حَی عَلی الصَلوة

وَ لا حَولَ و لا قَوَّةَ اِلا باللهِ

حَی عَلَی الفَلاح

وَ لا حَولَ و لا قَوَّةَ اِلا باللهِ

قَد قامَتِ الصَّلوة ، قَد قامَتِ الصَّلوة

اَقامَها اللهُ اَدامَها ما دامَتِ السَّلَواتِ وَ الاَرضِ وَ جَعَلنا مِن صالِحِ اَهلِها – خداوندا پایدار نما این دعا و نماز را تا زمانیکه زمین و آسمان برقرار است و ما را از صالحین اهل آن قرارده.

اَللهُ اَکبَر

اَللهُ اَکبَر

اَللهُ اَکبَر

اَللهُ اَکبَر

لا اِلهَ اِلا اِلله

لا اِلهَ اِلا اِلله

 

در این لحظه سنت است امام، مقیم و شرکت کنندگان در جماعت دعای زیر را بخوانند.

خاتَمٌ النَبِیّن سَیدنا محمدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ تعالی عَلَیهِ وَسَلمَ، اَللّهُم صَلِّ وَ سَلِّم وَ بارِک عَلی النَّبی الکریم وَ آلِهِ اَللّهُم رَبَّ هذِهِ الدَّعوَةِ التامَّهِ و الصَّلوة القائِمَةِ آتِ سَیِّدینا مُحَمَّداً صَلَّی اللهُ تعالی عَلَیهِ وَسَلَّمَ الوَسیلَةَ وَالفَضیلَةَ وَ الدَّرَجةَ الرَّفیعَةَ العالیةَ وَابعَثَهُ مَقاماً مَّحمُوداً الَّذِی وَعَدتَهُ  وَ ارزُقنا شَفاعَتَهُ وَ زِیارَتَهُ. آمین بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرَّحمین.

ای خدا صاحب این دعوت کامل، و نماز استوار – محمد (صلی الله علیه و سلم) وسیله و فضیلت عطا فرما، و او را در مقام محمود مبعوث فرما. مقامی که وعده آن را فرموده اید همانا تو خلاف وعده نمی کنید.

    امام جماعت در حال قیام به طرف راست و چپ خود نگاه می کند و می گوید:

اِستَووُا واتصِلُوا رَحِمَکُمُ الله ( راست بایستید به هم بپیوندید رحمت خدا بر شما باد )

یا این دعا را می خواند

اِستَووُا واصتَفَّوا رَحِمَکُمُ الله (راست بایستید صف ببندید رحمت خدا بر شما باد )

در جواب مامومین یا اهل جماعت اینگونه می گویند:

عَلَینا وَ عَلَیکَ الرَّحمَةَ ( بر سر ما و بر سر شما رحمت باد )

 

 

 

 

بخش اول . . .  

ادامه در بخش بعدی ...

 

 

 

/ 0 نظر / 73 بازدید