پیامبر و اهل بیت با صحابه و یارانش

خانواده عبدالمطلب - جدول شماره 1

عبدالمطلب

ابوطالب

 

 

عبدالله‌

جعفر

 

علی ابن ابی طالب

 

محمد رسول الله‌

 

 

عبدالله‌

 

 

 

 

 

اسحاق

 

حسن

 

حسین

 

 

 

حسن دوم

 

علی زین العابدین

 

 

 

عبدالله

 

محمد الباقر

عبدالله

 

 

 

موسی

 

اسحاق

 

خانواده ابوبکر صدیق - جدول شماره 2

ابوبکر صدیق

عائشه (مادرپرهیزکاران)

 

 

محمد

 

 

عبدالرحمان

 

قاسم

 

حفصه

عبدالله

 

 

ام فروه‌

عبدالرحمان

ام حکیم

 

 

طلحه

 

 

 

اسماعیل

 

 

 

محمد

 

 

 

کلثم

 

 

 

ام سلمه

 
این هم روابط یکجا
 

نکاح و ازدواج ها

محمد رسول الله

با

عائشه مادر آم المومنین

حسن بن علی

با

حفصه

 إسحاق بن عبئالله بن جعفر

با

أم حکیـم

محمد الباقر

با

أم فروة

موسی الجوؤن

با

أم سلمة

إسحاق بن عبدالله بن علی زین العابدین

با

کلثم

 
 
 
نسب نامه اهل بیت و صحابه
/ 0 نظر / 46 بازدید