مسلمانان یکی هستند

بنده بر فقه شافعی هستم، الیته این را بدانید دوستان محترم که مسلمانان اهل سنت و جماعت، بر مبنای الله پرستی و عمل به قرآن عمل می کنند و همه 4 مذهب یکدیگر را مکمل و واحد می بینند، یعنی بنده در آن واحد می توانم بر هر کدام از این 4 مذهب عمل کنم و مشکلی نیست. خدارا شکر که ما واحدیم و در مقطعی بالاتر از سواد مذهبی این مذهبها نیز یکی می شوند.

هر که غیر اینها دست به ترور و آدمکشی و توحش کند نه از شیعه هست و نه سنی! ما از آنها اعلام دوری و نفرت می کنیم.

/ 0 نظر / 28 بازدید