دعای روبرو شدن با دشمن و صاحب قدرت

أَللَّهُمَّ إنَّا نَجعَلُکَ فِی نُحُورِهِم وَ نَعُوذُ بِکَ مِن شُرُورِهِم

الهی! ما تور زا در برابرشان (دشمنان) قرار می دهیم و از شرارت های آن ها به تو پناه می بریم.

---

أبو داود (89/2) و حاکم (142/2) و حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی با آن موافقت نموده است.

 

/ 0 نظر / 168 بازدید