دعای شفا یافتن برای مریض

أَسأَلُ اللهَ العَظیمَ رَبِّ العَرشِ العَظیمِ أَن یَشفیکَ 

از پروردگار بلندمرتبه، خداوند عرش بزرگ، می خواهم که تو را شفا دهد.

***

ترمذی و أبو داود

صحیح ترمذی (210/2) و صحیح الجامع (180/5)

/ 0 نظر / 559 بازدید