دعای حضرت علی(رضی الله عنه):

«اللهم اغفرلی ما انت اعلم به منی».

«خداوندا گناهانم را که تو از من به آن آگاهتری بیامرز».

«فان عدت فعد علی بالـمغفرة».

«پس اگر بسوی تو بازگشتم و توبه کردم تو نیز با بخشش خود توبه مرا بپذیر».

«اللهم اغفرلی ما رایت من نفسی ولم تجد له وفاء عندی».

«پروردگارا در انجام آنچه که با خود عهد بستم و به آن وفا نکردم مرا بیامرز».

«اللهم اغفرلی ما تقربت به الیک بلسانی ثم خالفه قلبی».

«خداوندا در آنچه که با زبان به تو تقرب جستم. قلباً با آن مخالفت کردم مرا ببخش».

«اللهم اغفرلی رمزات الالحاظ وسقطات الالفاظ وسهوات الجنان وهفوات اللسان».

«پروردگارا ایماء و اشاره‌های چشم و لغزش‌های کلام و غفلت‌های دل و لغزش‌های زبان مرا بیامرز و ببخش».

/ 0 نظر / 106 بازدید