نماز ، دعاهای واجب، دعاهای مستحب اهل سنت
آموزش نماز جماعت صبح - بخش سوم
۱۳٩٢/٦/۱۳ ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست Agrîge§ | ( نظرات )

نیت نماز صبح توسط امام  یا پیش نماز و نیت اقتدا ( نمازگزاران)

قبل از نماز باید نیت آورد که در نماز جماعت و فرادا متفاوت می باشد.

نیت برای امام ( پیش نماز ) در جماعت :

الف – نَوَیتُ اَن اُصَلّی فَرضَ الصُبحِ رَکعَتَینِ اِماماً لِلهِ تَعالی اللهُ اَکبَر : نیت دارم که دو رکعت نماز صبح به فرض به امامت برای خدا انجام می دهم الله اکبر.

ب - اُصَلّی فَرضَ الصُبحِ رَکعَتَینِ اِماماً لِلهِ تَعالی اللهُ : می خوانم دو رکعت فرض نماز صبح را به امامت برای خدای تعالی الله اکبر.

ج - نیت دارم فرض دو رکعت نماز صبح به امامت برای خدا ادا کنم الله اکبر.

 

 


نیت نماز صبح به اقتدا

 

الف - نَوَیتُ اَن اُصَلّی فَرضَ الصُبحِ رَکعَتَینِ مُقتَدَیاً لِلهِ تَعالی اللهُ اَکبَر : نیت دارم که دو رکعت نماز صبح را به فرض و به اقتدا برای خدا انجام می دهم الله اکبر.

ب - اُصَلّی فَرضَ الصُبحِ رَکعَتَینِ مُقتَدَیاً لِلهِ تَعالی اللهُ اَکبَر : می خوانم فرض دو رکعت نماز صبح را به اقتدا برای خدا انجام می دهم الله اکبر.

ج – نیت دارم فرض دو رکعت نماز صبح را به اقتدا برای خدای تعالی الله اکبر.

نیت نماز برای نماز گزار به تنهایی:

الف - نَوَیتُ اَن اُصَلّی فَرضَ الصُبحِ رَکعَتَینِ لِلهِ تَعالی اللهُ اَکبَر : نیت دارم که دو رکعت نماز صبح را به فرض و برای خدا انجام می دهم الله اکبر.

ب - اُصَلّی فَرضَ الصُبحِ رَکعَتَینِ مُقتَدَیاً لِلهِ تَعالی اللهُ اَکبَر : می خوانم فرض دو رکعت نماز صبح را برای خدای تعالی انجام می دهم الله اکبر.

ج – نیت دارم فرض دو رکعت نماز صبح را برای خدای تعالی الله اکبر.

د -  نیت به جا آوردن فرض دو رکعت نماز صبح را دارم الله اکبر

 بخش قبلی

بخش پایانی آموزش ... 


برچسب‌ها: نیت, نماز, جماعت

 
دیگر موارد