نماز ، دعاهای واجب، دعاهای مستحب اهل سنت
شرایط سنگی که بدان استنجاء صورت می گیرد
۱۳٩۱/۱٢/٩ ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ | نوشته ‌شده به دست Agrîge§ | ( نظرات )

شرایط سنگی که بدان استنجاء صورت می گیرد

برای سنگ و چیزهائی که حکم آن را داشته باشد شرایط زیر لازم است:

1- باید پاک باشند. پس استنجاء با سنگ آلوده یا چیزهای ناپاک کفایت نمی کند. عبدالله بن مسعود (رضی الله عنه) گفت: پیامبر (صلی الله علیه و سلم) به محل قضای حاجت رفت و به من امر کرد که سه تکه سنگ برایش بیاورم که دو تکه سنگ پیدا کردم و سومی را نیافتم لذا یک تکه سرگین خشک شده حیوان را با آنها برایش آوردم که سنگها را گرفت و سرگین را دور انداخت و گفت:  (آن ناپاک است). (بخاری آن را روایت کرده است).

2- چیزی که بدان استنجاء می شود باید برطرف کننده نجاست باشد و آن را از جای بکند. پس شیشه و امثال آن که صاف و غیر قالع می باشد کفایت نمی کنند.

3- نباید آن چیز محترم و دارای احترام باشد. چه استنجاء به چیزهای محترم مانند خوراک انسان چون نان، و خوراک جن چون استخوان جایز نیست. زیرا مسلم روایت کرده است که پیامبر (صلی الله علیه و سلم)  از استنجاء به استخوان نهی کرد و گفت:

«إِنَّهُ زَادُ إِخْوانِکُم». «به حقیقت استخوان توشه برادرانتان از جنّ است».

 

 


وقتی که استنجاء با مواد خوراکی جنّ جایز نباشد با خوراک آدمی به طریق اولی جایز نیست. از جمله چیزهای محترم کتب علمی مانند: فقه و حدیث است، و چیزهای پیوسته به آنها، نه چیزهائی که از آنها جدا می شود از قبیل جلد و غیر آن که اشکال ندارد، مگر جلد مصحف که با آن هم جایز نیست استنجاء صورت گیرد خواه پیوسته یا جدا از آن باشد، و همچنین چیزهائی که نام معظم چون نام الله و پیامبران خدا در آن باشد باز استنجاء به آنها جایز نیست.

4- نباید چیزی که از پس یا پیش بیرون آمده خشک شده باشد که در آن صورت حتما استنجاء باید با آب باشد.

5- نباید مدفوع و ادرار از محل خروج منتقل شده باشد که در آن صورت استنجاء باید با آب صورت گیرد.

 

××× استنجاء (رهایی از نجاست و آلودگی)×××


برچسب‌ها:

 
دیگر موارد